Svensk finanspolitik är bunden av regler och krav på långsiktig hållbarhet. Det är riksbanken, inte regeringen, som ...

Read More

Av: Claes Belfrage och Markus Kallifatides Sverige har genomgått en dramatisk samhällsomvandling och är numera ett land ...

Read More

Vinsternas och lönernas andelar av BNP över en längre tidsperiod har hamnat i blickpunkten igen i den ...

Read More

De dominerande nationalekonomiska modellerna kunde varken ge rimliga förklaringar till finanskrisen eller vägledning vid bekämpningen av den. ...

Read More

Anhängare av sänkta minimilöner hävdar att höga lönetrösklar gör det svårt att behålla och skapa enkla jobb ...

Read More

Jan Otto Andersson, Åbo, Finland (janderss@abo.fi) Det finska basinkomstförsöket har gått in på sitt andra år. Experimentet ...

Read More